-
 
Meer over telepathie
 
Ik ga uit van de volgende feiten:
 
- Alles op deze wereld bestaat uit energie en energie gaat nooit
  verloren
- Alle leven op deze wereld is gelijkwaardig, maar niet gelijksoortig
- Alle leven is met elkaar verbonden en beïnvloedt elkaar
 
Algemeen over invoelen en telepathische communicatie
 
Telepathie = (in)voelen vanaf een afstand
Communicatie = verbinding (met een ander)
 
Telepathische communicatie houdt in het direct uitzenden van gevoelens, intenties, gedachten, mentale beelden, emoties, indrukken en pure kennis. Het is eigenlijk het uitwisselen (overdragen en ontvangen) van energie, daar alle bovengenoemde zaken uiteindelijk neerkomen op het zijn van energie.
 
Iedereen kan telepathisch communiceren en iedereen doet dit ook, meestal onbewust, en zelfs als men er denkt niet voor open te staan.
 
Telepathische communicatie is mogelijk met alles dat leeft. Dit geldt dus voor mensen onderling, maar het gebeurt ook op intersoortelijk niveau. Dat wil zeggen dat soorten (mensen, dieren, zelfs planten) ook met andere soorten telepathisch kunnen communiceren.
Mensen worden helaas opgevoed als zijnde "superieur" aan andere soorten en staan vaak niet open voor communicatie met andere soorten.

Tevens is de mens aangeleerd om de verbale taal als “hogere” vorm van communicatie te gebruiken en men wordt ontmoedigd om gevoelens en gedachten van mens en dier direct te ontvangen.
In de loop der eeuwen, heeft de ratio (verstand) een steeds belangrijkere plaats ingenomen en is intellectuele intelligentie (hersenintelligentie) boven gevoels- of hartintelligentie geplaatst.
We zijn geconditioneerd om zaken die het verstand te boven gaan, weg te duwen als zijnde onzin.
 
Echter, iedereen heeft de "antenne" om energie van anderen te ontvangen. Hoe goed deze antenne is afgesteld, verschilt van mens tot mens. De een heeft een sterke antenne die veel frequenties of trillingen zonder ruis kan ontvangen, en de ander heeft een wat minder sterke antenne en ontvangt maar een paar "kanalen".
 
Telepathische communicatie met dieren
 
De meeste mensen worden opgevoed met het idee dieren te zien als inferieur aan mensen in hun vermogen van denken en voelen. Dit is een enorme misvatting!
 
Dier= Animal: komt uit het Latijn van Anima = adem, zucht, ziel, levend wezen
 
Erkenning van de essentie van dieren (als zijnde net zo belangrijk als bestaansvorm als mensen) en het hen respecteren als zijnde intelligente wezens is van vitaal belang in het mogelijk maken en vergemakkelijken van intersoortelijke telepathische communicatie.  Dieren zijn gelijkwaardig aan mensen en andere levensvormen, echter, ze zijn als soort anders en communiceren gewoon anders dan mensen.
Dit wil niks zeggen over hun intelligentieniveau. Er zijn ook mensen die anders communiceren dan jij, of mensen met niet-gelijke intelligentieniveaus, maar dat wil niet zeggen dat deze mensen minder waard zijn dan jij…. Hetzelfde geldt voor dieren!
 
Dieren communiceren door middel van fysieke acties en door middel van hun eigen (ingewikkelde) taal. Ze communiceren onderling ook telepathisch, zowel met eigen soort als met andere diersoorten, zo ook met mensen (hetgeen je ook als een andere diersoort zou kunnen bestempelen).
 
Dieren zijn meester in het telepathisch communiceren. Dieren ontvangen onze intenties, emoties, beelden, de ware gevoelens achter gesproken woorden (zelfs als ze de woorden niet helemaal begrijpen, of als ze de woorden wel begrijpen, maar als deze niet kloppen met de intentie of het gevoel erachter…).
 
Ons vermogen om telepathisch met dieren te communiceren kan weer worden versterkt door de wil om zaken anders te zien en deze gave opnieuw te ontwikkelen en te leren, natuurlijk vanzelfsprekend berustend op liefde voor dieren.